Från böna till färdigt kaffe, del 2

Från böna till färdigt kaffe, del 2
Bönorna sorteras

Bönorna sorteras

Plockning och den våta eller torra processen är nu klar. Det återstår ett antal steg och de två som ska ske nu är torkning och sortering.

Bönorna torkas

Nu när det endast är kaffebönorna kvar av kaffebären så måste kaffebönorna torka. Detta görs genom att helt enkelt sprida ut kaffebönorna utomhus, oftast på ett cementgolv, där bönorna får ligga och torka i solen i rader. Under de dagar det tar kommer bönorna att röras om med en kratta för att se till att alla bönor torkar och inte bara de som råkar ligga överst. Detta sker med 30 – 40 minuters intervaller. Mellan varje med kaffebönor är det mellanrum för att få marken att bli så varm den bara kan. När en rad ska flyttas, flyttas den till den plats där det varit tomt. Detta påskyndar torkningsprocessen och förhindrar att bönor jäser eller möglar. Den sista raden med kaffebönor tas bort efter den legat där i allt mellan 6 – 14 dagar och då flyttas alla raderna efter denna till nästa steg medans en rad av kaffebönor som precis gått igenom den våta eller torra processen läggs ut på rad nummer 1. En speciell mätare som kan mäta fukten i kaffebönorna används för att veta när det är dags att avsluta torkningen. Bönorna innehåller cirka 10 – 11 procent fukt när torkningen är avslutad. Från början innehöll de cirka 60 procent fukt. För att få bönorna ner till 10 – 11 procents fuktinnehåll används idag ofta torkmaskiner efter att bönorna soltorkats ned till cirka 15 procents fuktinnehåll. När bönorna torkats, poleras de för att få bort eventuellt skinn som kan finnas kvar från fruktköttet. Bönorna är nu gröna och vissa av dessa säljs redan nu, främst som ett viktminskningshjälpmedel. Men att gröna kaffebönor ska hjälpa till att gå ner i vikt är ett kontroversiellt påstående.

Bönorna sorteras

Nu när bönorna torkats är det dags för dem att sorteras.  De sorteras baserat på färg och storlek och de som inte håller måttet kommer sållas bort. Bönor som sållas bort kan vara missfärgade, ruttna eller skadade. På många platser runt om i världen görs denna sortering fortfarande för hand, framförallt i de länder där lönerna är låga. På andra håll görs det i maskiner som kan sköta hela sorteringsprocessen själv. En maskin som baserat på densitet sållar bort bönor är dock vanligt i alla länder och är det första steget i sorteringsprocessen. Maskinen går igenom tre steg där det i första steget tas bort alltför små, skadade och alltför omogna bär. I det andra steget tas sådant som inte hör hemma bland bönorna bort, det kan handla om blad eller små delar av kaffeträdet som kommit med. I det tredje steget sorteras bönorna i tre olika högar baserat på densitet. Sedan börjar sorterandet baserat på färg vilket alltså görs för hand där arbetskraft är billigt. Efter denna sista sortering är bönorna redo att säljas. Bönorna skickas sedan med båt till köparen där nästa steg i behandlingsprocessen av bönorna tar vid.

Relaterade inlägg