Kaffedrickandets positiva effekter

Kaffedrickandets positiva effekter

De tre första inläggen i denna blogg kretsade kring processen att brygga den perfekta kaffekoppen. I detta inlägg kommer ja ta mig en närmare titt på de positiva effekter som medföljer kaffedrickande. Det har genomförts över 18000 studier och rapportering över de senaste årtionden där man tagit en närmare titt på vilka positiva effekter kaffedrickande har för människan. Dessa måste självfallet ställas i förhållande till dryckens negativa och bittra sidoeffekter, främst konsumtionen av höga halter av koffein.

Att säga vad det dagliga ”ultimata” kaffeintaget skulle vara är svårt att säga på grund av många olika orsaker. En kopp kaffe varierar på samma sätt som kaffekoppens storlek. Men många av de positiva effekter som kan kopplas till kaffe gäller ett dagligt intag av mellan två till fyra koppar kaffe där en kopp innehåller lite över två deciliter kaffe. Detta innebär alltså ett intag på mellan fyra till åtta deciliter kaffe per dag vilket också motsvarar den mängd kaffe som de flesta amerikaner dricker per dag. Vi svenskar ligger i överkant bland dessa siffror med ett genomsnitt på sju till åtta deciliter kaffe per dag, per svensk.

Positiva hälsoeffekter för hjärnan

Positiva effekter för hjärnan. Ett måttligt intag av kaffe per dag, med mellan en till fem koppar kaffe hjälper till att minska risken för demens och Alzheimers samt även Parkinsons sjukdom, har studier påvisat. Antioxidanter som finns i kaffet kan förhindra vissa skador på hjärnceller och öka effekten av signalsubstanser som är involverade i kognitiva funktioner, säger experter. Preliminära studier har påvisat att allt eftersom intag av kaffe (eller te) ökar, minskar risken för gliom, en form av hjärncancer. Vissa forskare spekulerar att substanser i kaffet skulle kunna aktivera ett protein med en förmåga att reparera DNA på cellnivå och på så sätt möjligen förhindrar skador på DNA, skador som annars skulle kunna resultera i framkomsten av cancerceller.

Motverkar diabetes

Andra studier har påvisat ett samband mellan kaffekonsumtion och en minskad risk att utveckla typ 2 diabetes. Regelbundet kaffedrickande beståendes av fyra eller fler koppar kaffe per dag minskar individens risk att få typ 2 diabetes. Forskare spekulerar i att antioxidanterna cholorogenic acid och quinides som båda finns i kaffe, kan öka cellernas känslighet gentemot insulin, just de som hjälper att reglera blodsockerhalten. Majoriteten av denna forskning har inte påvisat om det är kaffet innehöll koffein eller inte. Dock har andra studier visat kaffe utan koffein ger högre känslighet jämfört med kaffe som innehåller koffein.

Positiva effekter för hjärtat

Positiva effekter för hjärtat

Positiva effekter för hjärtat

Kaffe hjälper inte enbart mot diabetes och andra sjukdomar, det kan även ha en positiv effekt på hjärtat. Måttliga mängder kaffe per dag, en till tre koppar, har visat sig haft en avsevärd effekt gentemot stroke. Individer som dricker kaffe dagligen får inte lika ofta en stroke jämfört med personer som inte dricker denna gudomliga dryck. Återigen är det kaffets antooxidanter som är den avgörande faktorn då dessa hjälper att förhindra eller minska inflammationer i blodkärlen. Det har också påvisats att dessa substanser även ökar produktionen av nitric oxide, en substans som vidgar blodkärlen och således också ger ett lägre blodtryck. Återigen rekommenderas dock kaffe utan koffein då för mycket kaffe innehållandes koffein, har exakt motsatt effekt på hjärtat då koffeinet slår ut antioxidanternas positiva effekt.

Minskad risk för levercancer

Forskningen inom detta är väldigt begränsad men det har visat sig att kaffe minskar risken för skrumplever och andra leversjukdomar. En analys gjord på nio olika studier visar att individer som dricker två koppar kaffe varje dag har en 43 % lägre risk att ådra sig levercancer.

Relaterade inlägg