Kaffets historia

Kaffets historia

Det finns mycket att berätta om kaffe och en hel del roliga sägner och legender. Jag tänkte presentera en här idag.

Hur kaffet upptäcktes i Etiopien

Hur kaffet upptäcktes i Etiopien

När det kommer till hur kaffe upptäcktes finns det ingen som vet exakt hur det gick till. Det finns många legender om upptäckten. Den mest berömda är den om getherden i Etiopien. Den etiopiska kaffelegenden. Goats Coffee odlas över hela världen och sägs ha sitt ursprung århundraden tillbaka. Det var på den etiopiska platån bland de antika kaffeskogarna som kaffet upptäcktes enligt legenden. Getherden Kaldi upptäckte kaffets fantastiska potential hos bönorna som idag mals och dricks världen över. Kaldis märkte enligt berättelsen hur han får blivit så energiska att de inte ville sova på natten. Han började fundera och leta hur det kom sig. Han upptäckte att de hade ätit bären från ett visst träd. Kaldi berättade om sitt fynd för abboten i klostret nere i hans by. Han tog med sig bären ned en dag och de testade att göra en drink på dem. De upptäckte hur de blev varma de långa timmarna av kvällsbönen. Kunskapen om vad kaffe hade för effekt spred sig vidare först i klostret när abboten delade med sig till de andra munkarna. Bären som gav energi fick snabb spridning till grannbyarna. Det dröjde inte länge förrän ordet flyttades österut och när kaffe nådde den arabiska halvön började resan som tog kaffet världen över.

Kaffe hittar till den arabiska halvön

Kaffe hittar till den arabiska halvön

Kaffe hittar till den arabiska halvön

Kaffeodlingen och tillhörande handel började på den arabiska halvön runt 15-talet. Kaffe blev odlat i Yemeni-distriktet. Härifrån tog det sig vidare ut i världen. Först blev det känt i Persien, Egypten, Syrien och Turkiet. Här började även offentliga kaffehus öppnas. Tidigare hade kaffe druckits bara hemma, men nu fanns det kafeer som på den tiden hette Gahveh Khaneh. De började dyka upp i städer nära öst och kaffe blev mer och mer populärt. För folket blev det mer som en social aktivitet än ett ställe att bara dricka kaffe på. Det blev mer och mer som en social samlingspunkt. Artister bjöds in att uppträda, det spelades musik, folk spelade schack och det var här många nyheter delades. Kaffe blev snabbt en viktig del i samhället som ett centrum för utbyte av information. Kaffehusen började i folkmun kallas ”de visas skolor”. Kaffet började sin resa runt världen från Mecka med världens alla pilgrimer på besök som tog med sig kunskapen tillbaka hem efter deras besök. Kaffe satte på många sätt grunden till vad det är idag redan på 1500-talet och när det tog sig vidare från Mecka. Det intressanta är att se hur kaffet genom alla tider förenat människor och gjort så att det har öppnats för samtal. Det finns ingen annan dryck som har haft den effekten på människor. Intressant att det också har varit samma genom alla tider. Snart kom kaffet att nå Europa och här började det drickas på olika sätt. Det har anpassats efter ländernas traditioner och kultur med sin spridning världen över.

Relaterade inlägg