Största kaffeproducenterna i världen del 1

Största kaffeproducenterna i världen del 1

Vi svenskar är de individer i världen som dricker mest kaffe av alla men frågan är hur stor vikt vi lägger på vilken typ av böna vi dricker, hur kräsna vi är som kaffekonsumenter eller om vi ens är medvetna om vart kaffet vi dricker kommer ifrån. Det finns en mängd olika länder som producerar kaffe men jag tänkte här gå igenom de tio största producenterna, där den på tionde plats årligen producerar omkring 200 000 ton kaffe.

Kaffe är också den näst mest sålda råvaran på jorden, efter olja. Det dricks omkring en halv biljon koppar kaffe varje år. Nu används inte kaffebönorna enbart till att göra kaffe utan också till läsk som cocacola, i olika typer av mediciner samt kosmetika. I stora hela odlas det två olika typer av bönor, Arabica och Robusta där den förstnämnda står för cirka 70% av all produktion. Orsaken till att Robusta är en populär böna att odla är på grund av att den är billigare och betydligt enklare att odla. Här nedan tänkte jag nu gå igenom listan över de tio störst producerande länderna i världen med en nedräkning från plats tio till förstaplatsen.

10 – Guatemala 202,000 ton per år

Guatemala producerar årligen omkring 202 000 ton kaffe, en produktion som legat ganska stabil över de senaste åren. Här produceras det som mest bönor när temperaturerna stannar mellan 16–32 grader och där odlingen ligger mellan 500 till 5000 meter över havet. Guatemala var fram tills 2011 den största producenten av kaffe i Centralamerika, bara för att under 2011 se sig passerade av Honduras.

Landet började producera och exportera kaffe som en ersättning för tidigare populära exportprodukter så som indigo och cochineal, som under 1800-talet ersattes av kemiska färgämnen. För att uppmuntra och få odlare att byta över till kaffe erbjöd staten skattelättnader och generös byteshandel.

9 – Mexico 234 000 ton per år

Under 2015 producerades det 234 000 ton kaffe i Mexiko där man till stora delar odlar den högkvalitativa Arabica bönan, främst i kustregioner och nära gränsen till Guatemala. Landet täcker för stora delar av den amerikanska kaffeimporten.

Mexico

Mexico

Landet hade under början av 90-talet en stor kris inom kaffeindustrin efter att “International Coffee Agreement”, ett internationellt handelsavtal för kaffehandel upphörde att gälla. Detta innebar att kaffepriset och exportkvoter inte längre hölls under en strikt kontroll och som följd av detta sjönk priset på kaffet, något som drabbade landet hårt. Men tack vare en stadig ökning after efterfrågan på kaffe från USA har man sedan mitten på 2000-talet sett siffrorna stiga från den lägsta nivån på 1,7 miljoner säckar med kaffe som såldes till USA under 2005 till över 4 miljoner säckar under 2014.

8 – Uganda 285,00 ton per år

När vi tänker på kaffe och kaffeproducenter är kanske inte Uganda ett av de första länderna vi tänker på men landet är den största producenten av kaffe i Centralafrika. Landet gick också om Mexiko i denna lista under 2015 och blev då den åttonde största exportören av kaffe. I landet produceras det både Arabica och Robusta bönor, beroendes på vart odlingarna är belägna.

Kaffeexporten är en väldigt viktig del i nationens ekonomi, både som exportvara men också som arbetskraft åt den lokalbefolkningen. Ursprungligen var kaffeproduktionen helt och hållet styrt på nationell nivå men utan större framgångar. När man sedan privatiserade detta under 1991 ökade produktionen med hela 5100 % och har sedan dess sett en stadig ökning av produktionsmängden.

Relaterade inlägg