Vad består egentligen en kopp kaffe av, del 3

Vad består egentligen en kopp kaffe av, del 3

I den sista delen om ämnena i kaffet så ska vi fördjupa oss i de antioxidanter som kaffet innehåller och som ligger bakom majoriteten av de ämnen som är positiva för oss i kaffet. Att antioxidanter än nyttiga för oss är inget nytt. Det man inte är helt överens om inom forskningens värld är om det är så att det är en kombination av ämnena eller enbart antioxidanterna som gör det nyttiga, eller kan det möjligen vara så att en enda antioxidant är den enskilt nyttigaste för oss. De allra forskarna tror nämligen det. Och de tror att den antioxidanten är klorogensyra.

Klorogensyra

Klorogensyra

Klorogensyra

En antioxidant motverkar skadliga effekter av det som kallas för fria radikaler som uppkommer i kroppen när man är sjuk eller när man jobbar hårt. Det antioxidanter gör är att skydda kroppens celler. En av dessa antioxidanter som forskarna tror är den allra viktigaste i kaffet är klorogensyra. Det är den antioxidant som det finns mest av i kaffet. Man anser sig ha tillräckliga bevis på att säga att klorogensyra skyddar mot olika typer av cancer. Detta har påvisats i flera studier som är oberoende av varandra. De cancertyper klorogensyra ska skydda mest mot är tjocktarmscancer och ändtarmscancer. Klorogensyra tros också kunna hindra att man utvecklar levercancer och äggstockscancer. Klorogensyra tros också minska risken för att utveckla cancer i mun och svalg, men man är inte riktigt säker på om det verkligen är så eller om det bara är så att klorogensyra gör så att det tar längre tid innan dessa cancertyper i mun och svalg framträder. Att kaffe alltså ska kunna skydda mot cancer är sant. Sedan finns det andra studier som gjorts i syfte att se om kaffe kan vara en bidragande faktor till att vissa former av cancer utvecklas. Tyvärr verkar det som om kaffe ger en förhöjd risk att få cancer i urinblåsan, men exakt hur stor den förhöjda risken är vet man inte. Klorogensyra kan så mycket mer än att bara skydda mot cancer. Den kan även minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta då den hindrar LDL-kolesterol från att oxidera vilket är bra för att när detta kolesterol oxiderar binder det lätt till kärlväggarna vilket minskar genomträngningen av blod. Klorogensyra skyddar också mot diabetes typ 2, men inte ensamt utan tillsammans med andra ämnen. Klorogensyra ska också kunna skydda mot stress.

Det finns också andra antioxidanter i kaffet som är bra för vår hälsa. Kaffeinsyra är en sådan vilket tros bidra till liknande effekter som klorogensyra då den är mycket lik klorogensyra på flera olika sätt. Det finns även andra bra antioxidanter i kaffet och det är tydligt att det är antioxidanterna som är det nyttiga i kaffet. Förklaringen till det kommer här: En kopp kaffe om dagen minskar risken att dö i förtid med 12 procent, tre koppar kaffe om dagen minskar samma risk med 18 procent. Dessa siffror är detsamma vare sig kaffet innehåller koffein eller inte. Detta visar tydligt att det är antioxidanterna som står för de största positiva fördelarna för oss när det kommer till vårat intag av kaffe.

Relaterade inlägg